måndag 22 juni 2015

Måndag igen

1 kommentar:
I lördags blev det en riktig långtur i skogen med Livia. Jag fick sällskap från en i stallet och vi red i ungefär 30 min så långt som jag ridit förut, och bestämde oss efter det att fortsätta på en annan väg. Sen tappade vi halvt bort oss. Det blev ca 1 h 45 min totalt med skritt, trav och galopp. Livia var någorlunda trött efter det men travade ändå glatt ut bredvid mig till hagen efter att hon torkat upp.

Igår fick de båda en vilodag. Hade kunnat promenerat eller longerat dem lätt men hade ont i hela kroppen. Känt ett par dagar att jag är på väg att bli sjuk igen så jag tänkte att det kanske är smartast att ta en vilodag så att det inte bryter ut. Mycket bättre idag, bara trött i kroppen. Ska se vad jag hittar på med dem, kanske longerar dem båda i ridhuset då det öser ner igen.. hade annars gärna ridit Sessa den längre rundan i skogen.

fredag 19 juni 2015

Hej hopp / Hi there

Inga kommentarer:
Jag hoppade båda två igår. En lydnadsövning som tränaren sagt att jag kan göra framförallt med Sessa men som visade sig behövas med Livia också då hon var lite okoncentrerad.

Jag satte upp två hinder (ett kryss och ett räcke på kanske 70 cm) med 17,5 m emellan (normalt fyra galoppsprång) och planen var att kunna hoppa in, stänga handen för en förhållning som hästen ska acceptera utan att dra upp huvudet, och då rida fem galoppsprång. Tränaren sa att jag några gånger kan göra halt och/eller gå in på en volt jobbandes runt innerskänkeln om hästen börjar gå emot och halten fick jag göra några gånger. Det här är en sån basic övning och något som jag själv känner att det verkligen borde fungera men det gjorde det tyvärr inte. Båda mina ston lägger koncentrationen på hindret efter och vill bara dit istället för att vänta eller lyssna på mina hjälper däremellan. Det är ett riktigt dåligt grundarbete från mig som ryttare och något jag verkligen ska träna mer på.

Det gick dock bra efter ett par halter, då lyssnade de väldigt fint båda två och jag red då fyra galoppsprång en gång, för att sen se så att det funkade med fem igen. Vilket det gjorde.

Idag får Sessa gå i skogen om vädret tillåter och Livia får ett trimpass på ridbanan. Hon har sån enorm energi numer och blir lätt lite okoncentrerad och extra het då, så bättre att använda den energin och trimma en dag extra.

// I jumped both of them yesterday. An obedience exercise coach said I can do especially with Sessa but that turned out to be needed for Livia also since she was a little distracted.

I put up two obstacles (a cross and a vertical of perhaps 70 cm) by 17.5 m between (typically four strikes) and the plan was to jump in, close the hand that the horse should accept without pulling up the head, and then ride five strikes. The coach said I some times can stop in between and / or go into a circle working around your inner leg if the horse starts to go against the hand, and the stop I had to do a few times. This is such a basic exercise and something I feel that really should work but it did not, unfortunately. Both of my mares put their concentration on the fence after and just want to get there rather than wait or listen to my hand in between. It's a really bad work from me as a rider and something I really should practice more.

It went well after a couple of stops, then they listened very nicely both of them and I rode then four strikes once, to then see that it worked with five again. Which it did.

Today, I'll ride Sessa in the woods, if the heater is ok, and Livia gets a trim pass at the course. She has such a tremendous energy nowadays and easily become a little distracted and extra hot then, so better to use that energy and trim an extra day.

tisdag 16 juni 2015

Hoppträningen / The training

Inga kommentarer:
Träningen igår gick helt okej. Livia var bra. Vi var i ridhuset och hoppade först ett räcke med en bock innan och en bock efter 9-9,5 m från hindret (två galoppsprång). En övning där jag måste bli snabbare efter hindret med att korta upp henne och det gick helt okej. Efter det hoppade vi en oxer på andra långsidan för i det "normala" varvet och efter det från andra sidan för att på så sätt rida mer ur sväng. Jag fick ett par bra tips om både min sits över hindret och i den korta svängen.

Sessa hoppade vi sen ute. Kändes från början som att hon inte hade sin bästa dag men vi försökte göra det bästa av situationen ändå. Jag behövde också låna ett bett då jag glömt mitt.. visserligen ett tredelat som jag rider med annars men med lite annorlunda ringar så jag vet inte om hon kan ha stört sig på det, att byta bett kan göra henne lite fundersam. Vi hoppade en liten bana två gånger efter uppvärmningen.

Om en och en halv vecka kommer min kompis Becca hit och stannar i hela tolv dagar. Är så fantastiskt glad och längtar så mycket till att hon är här! Det är andra gången hon kommer sen jag flyttade hit och jag är verkligen så tacksam över att ha henne som vän!

// The training yesterday was quite okay. Livia was good. We were in the riding hall and jumped first a vertical with a tick before and after, 9-9.5 m from the fence (two strikes). An exercise where I need to be faster after to shorten her up and it went quite okay. After that we jumped an oxer on the other long side of the 'normal' lap and after that from the other side so as to ride more out from the corner. I got a few good tips on both my seat over the obstacle and, in the short turn from the corner.

Sessa we then jumped outside. I felt from the beginning that she did not have her best day but we tried to make the best of it anyway. I also needed to borrow a bitt since I forgot mine .. Although a tripartite I ride with otherwise, but with slightly different rings so I don't t know if she maybe was a bit disturbed with that, to change bites can make her a little pensive. We jumped a little course twice after warming.

About a week and a half, my friend Becca will come here and stays for 12 days! I'm so so happy! It is the second time she comes since I moved here and I'm really so grateful to have her as a friend <3

måndag 15 juni 2015

Måndag / Monday

Inga kommentarer:
Jag trimmade Sessan med pelham igår i 45 min inkl paus och kanonfin var hon. Gjorde mycket övergångar och ökningar/minskningar. Flyttade henne även två långsidor i förvänd sluta i varje varv bara för att kolla av det.

Har bokat in en träning idag på eftermiddagen. Ser fram emot det, kan hoppa lite mer än senast i torsdags då det blev dagen innan tävlingen. Var lite i valet och kvalet med vad jag skulle göra med Livia då sist hon vilade var förra söndagen och hon både haft tävlingar två dagar och ska hoppträna idag. Bestämde mig till slut att ta en längre promenad med henne istället för att jogga. Återstår att se om hon är lite vild senare!

// I trimmed Sessan with Pelham yesterday in 45 minutes including paus and she was super nice. Did much transitions and increases / decreases. Moved her also the two long sides of each side just to have that checked.

Have booked a training session this afternoon. Looking forward to it, can jump a little more than last Thursday when it was the day before the competition. Was a bit in two minds with what I would do with Livia when she finally rested was last Sunday and she both had competitions for two days and will go to training today. Finally decided to take a long walk with her instead of jogging. Remains to be seen if she is a little wild later!

Helgens tävlingar // This weekends shows

Inga kommentarer:
Då var det måndag igen och jag har en bra tävlingshelg i ryggen. Gjorde fyra starter, var felfri samtliga och fick en fjärdeplacering och en andraplacering.

Vi börjar med fredagen. Då var det enbart unghästar och Sessa gick klass A och L vilket är ungefär 100-110 och 110-120. Det var lite högre byggt än normalt dock så låt oss säga 110 och 120. I första klassen var hon lite spänd och fundersam över det faktum att det var tävlingshinder och en massa nya hästar på hemmaplan. Hon var visserligen felfri men känslan runt banan har varit bättre. I nästa klass var hon inte lika spänd på hinder men blev istället stressad över det faktum att det var serveringstält vid sidan av banan (där även ett hinder stod) och blev överlag stark. Hon hoppade däremot fantastiskt så det är bara att fortsätta träna, framförallt på lydnaden. Ibland kan jag glömma bort att hon bara är fem och att vi inte gjort så många tävlingar.. Så hon får verkligen en guldstjärna för hur bra hon ändå gör det. En klarblå vattenmatta var utlagd vid ett av hindrena och det hoppade hon utan att blinka.

I lördags gick Livia en L. Var lite het på framhoppningen men skötte sig exemplariskt inne på banan. Felfritt och fjärdeplacerad blev hon. Även hon fick hoppa vatten vilket inte var några problem. Livia gick en L även igår som var över två faser. I första fasen hade de ställt en väldigt färgglad kombination i ungefär 90 grader från hindret innan, som ett tält för hinderpersonalen skymde. Hon blev lite paff när vi kom dit vilket störde rytmen men utöver det var första fasen bra. I andra fasen tänkte jag att jag skulle testa att vända lite kortare för första gången och det gick väl helt okej, hon var inte helt med på mina noter men övning ger färdighet! En andraplats fick vi hur som helst för det.

En bra helg med andra ord. Jag fick höra att folk kommenterat väldigt positivt och frågat om mina hästar och banbyggaren frågade dessutom om jag var intresserad av att jobba (rida) för stallet han kom ifrån. Det är alltid kul att höra!

// Then it was Monday again and I have a good weekend behind me. Made four starts, was clear all and got a fourth place and a second place.

We start with Friday. Then it was only young horses and Sessa went class A and L which is about 100-110 cm and 110-120 cm. It was built a little higher than normal, however, so let's say 110 and 120. In the first class, she was a little tense and pensive over the fact that there was competition fences and a lot of new horses at home. She jumped indeed flawless but the feeling around the course have been better. In the next class, she was not as tense on fences but instead became stressed about the fact that it was the catering tent at the side of the track (which were also where one of the fences were standing) and was generally strong. She jumped, however fantastic so just continue to practice, especially in obedience. Sometimes I forget that she is only five and we have not done as many competitions .. So she really gets a gold star for how well she still does. A clear blue water carpet was laid out at one of the fences and she jumped without blinking.

Last Saturday Livia jumped an L. Was a bit hot on the warm up but behaved extremely well inside the track. Clear and fourth placed was she. She also had to jump the water which was not a problem. Livia went an L also yesterday that was over two phases. In the first phase, they had prepared a very colorful combination of approximately 90 degrees from the fence before, that a tent to prevent staff obscured. She was a little taken aback when we got there, which disturbed the rhythm but beyond that was the first phase, good. In the second phase, I thought I'd try to turn a little shorter for the first time and it went well all right, she was not completely with me but practice makes perfect! A second place we got anyway for it.

A great weekend in other words. I was told that people commented very positively and asked about my horses and the guy who build the courses also asked if I was interested in working (riding) for the team he came from. It's always fun to hear! fredag 12 juni 2015

Träning igår // Training yesterday

Inga kommentarer:
Det blev träning igår! Åkte dit med båda hästarna. Var där halv tre och började med Livia kl 15. Det var ganska ordentligt varmt igår så vi blev båda svettiga.. Började med att rida över ett räcke med bom framför och bakom på en mindre volt. Behövde fokusera på att hålla ställningen hela vägen runt med ledande tygeltag. Efter det hoppade vi två räcken på lätt böjd linje på fem galoppsprång. Efter det en oxer. Livia skötte sig bra! Jag blev tillsagd att hålla lite mer stöd i uppsprånget och att "hålla kvar" överlivet något mer. Jämfört med hur jag var för en tid sen är det däremot stor skillnad, tycker jag själv åtminstone, hehe.

Sessa fick gå i ridhuset och vi gjorde inte alltför mycket med henne då hon startar två klasser idag. Vi hoppade ett räcke på rakt spår med bommar framför och bakom, två galoppsprång från hindret. Först lågt och sen lite högre. Hon skötte sig bra hon med och hoppade riktigt bra! Det jag måste träna på är efter hindret, att snabbare kunna korta ihop henne. Tycker själv att det blir svårt att komma ner i sadeln direkt utan att trycka iväg henne så det är något vi måste fortsätta träna på. Hon går visserligen under smeknamnet "Pony" men hon har en galopp stor som en häst av större modell.

Tränaren sa också att hon inte får bli tjockare. Hon har verkligen lätt att lägga på sig och trots att hon inte får mer än ca 3 kg hö morgon och kväll, och inte får gå i hagen (gräs) mer än två timmar om dagen så har hon en kulmage. Jag rider dessutom två-tre dagar på ridbanan ca 45 min med paus (och hon blir ordentligt svettig) och varvar det med en timme-drygt en timme i skogen så jag vet inte riktigt vad mer jag kan göra. Hon är ju bara fem år och det sa också tränaren att jag måste ha i åtanke - syftandes på att inte köra stenhårt med henne. Han sa också att jag gärna inte ska banta ner henne heller, och så mycket mindre än ca 6 kg plus lite gräs kan hon väl inte få.. Vi får väl se, kanske slimmar magen till sig när hon blir ytterligare lite starkare så att musklerna kan höga ämnesomsättningen något.

Halv fyra rider vi första klassen idag och halv sex den andra, let's do this!

// It was training yesterday! Went there with both horses. Came half past two and started with Livia at 3 pm. It was quite properly hot yesterday so we were both sweaty .. Began to ride over a vertical with boom in front of and behind in a smaller circle. Needed to focus on keeping the position in her neck all the way around with leading hand. After that we jumped two verticals on a gently curved line of five strikes. After that an oxer. Livia did well! I was told to keep a little more support in the jump off and to "hold" my upper body a bit more. Compared to how I was some time ago, it is however a big difference, I find myself at least, hehe.

Sessa had to go in the riding hall and we did not do too much with her since she starts two classes today. We jumped a vertical on straight line with bars in front and behind, two strikes from the fence. First low and then a little higher. She did well, she jumped really well! What I need to practice is after the fence, being faster to shorten her. I think myself that it is difficult to come down in the saddle directly without pushing her away so it is something we must continue to train on. She is admittedly nicknamed "Pony" but she has a great gallop, like a horse by the larger model.

The coach also said that she should not become thicker then she already is. She's really easy to put on and although she does not get more than about 3 kg hay morning and night, and may not go in the pasture (grass) more than two hours a day, she has a potbelly. I ride two-three days at the arena 45 minutes with intermission (and she gets sweaty) and laps it by an hour-just over an hour in the woods so I do not really know what more I can do. She is only five years and it also said the coach that I have to keep in mind - and aimed at not going too hard with her. He also said that I should not be dieting her down either, and so much less than 6 kg plus some grass can she not get .. We'll see, maybe the tummy slims when she gets an additional bit stronger so that the muscles can higher the metabolism slightly.

Half past three, we ride first class today and half past five the second, let's do this!

Boots are ready!

onsdag 10 juni 2015

Runt vägar och skog // Around roads and forrest

Inga kommentarer:
Den tropiska värmen varade ungefär.. En dag. Har varit lite sol efter det men ungefär 16 grader.

I måndags fick Sessa longeras över två bockar med tre meter emellan. Jag lät henne gå 2 x15 gånger åt vardera håll efter uppvärmning. Total tid på ca 17 min i varje varv. Igår trimmade jag henne på delat gummipelham. Under 25+15 min gjorde jag mycket ökningar o minskningar, små volter, red i så kort galopp vi kunde utan att hon la för mycket balans i min hand, och avslutade med övergångar. Efter de 40 min var hon ganska ordentligt svettig men kämpade på bra. 

Livias måndag blev ett trimpass med mycket ökningar/minskningar och små volter i hörnen. En enda gång fick hon korsgalopp vilket är en stor förbättring från tidigare - då fick jag verkligen vara vaksam så att hon inte tappade balansen eller orken. Igår longerade jag henne över bockarna som sessan hade i måndags. Livia fick däremot göra dem 3x10 i varje varv. 

Idag då. Jag skrittade ut Livia 20 min innan vi trimmade på ridbanan ca 30-35 min. Förhoppningsvis kan jag åka till min tränare imorgon inför helgen. Sessa sitter jag på nu, skrittandes runt vägar och skog. Eftersom jag startar henne på fredag och hon förhoppningsvis kan åka till tränaren imorgon också (och då hon haft två tuffa dagar) så tror jag att vi håller oss till en långtur i skritt idag.

// The tropical heat lasted about .. One day. Has been a bit of sun after that but about 16 degrees.

On Monday I longed Sessa over two small fences with three meters between. I let her go 2 x15 times in each direction after warm up. Total time of about 17 min in each side. Yesterday I trimmed her on shared "gummipelham". During the 25 + 15 minutes, I made a lot of increases o decreases, small circles, rode in as short a gallop we could without her putting too much balance in my hand, and finished with transitions. After the 40 minutes she was quite properly sweaty but fought well.

Livias Monday was a trim pass with much increases / decreases and small circles in the corners. Only once did she cross gallop which is a big improvement from the past - when I really got to be careful so that she didn't lose her balance or stamina. Yesterday longed her over the small fences Sessa had on Monday. Livia did however make them 3x10 in each lap.

Today, then. I walked outside with Livia 20 minutes before we trimmed in the paddock about 30-35 minutes. Hopefully I can go to my trainer tomorrow in preparation to the weekend. Sessa I sit on now, walking around roads and forest. Since I start her on Friday and she hopefully can go to the trainer tomorrow aswell (and then she had two tough days before that), I think that we stick to a long ride in walk today.
fredag 5 juni 2015

Svettpärlan (27 grader kl 20.20) // Sweat gem

Inga kommentarer:
Skrattar bäst som skrattar sist. Helskotta vad varmt det har varit idag! Tog cykeln till stallet (drygt 10 km), longerade båda hästarna 40 min var och tig sen cykeln tillbaka. De var ungefär lika sjöblöta som mig efter det i 25 grader (i skuggan) under blå himmel. La mig ett tag på balkongen när jag var tillbaka runt 15.30 och bara på några minuter rann det svett överallt. Fräscht. Hästarna skötte sig bra trots värmen och började trots allt inte bli svettiga fören efter ca 20 min, i den värmen är det ändå ganska bra kvitto. Kvitto på att vi är på rätt väg åtminstone.

Ska till stallet tidigt imorgon och åker antagligen iväg till havet efter det. Ca 45 min restid ska det vara, det får bli som en minisemester!

// Laughs best who laughs last. What the hell, hot it was today! Took the bike to the stables (about 10 km), longed both horses 40 minutes each term then the cycle back. They were about as soaking wet of sweat as I was for it in 25 degrees (in the shade) under a blue sky. Laied down for a while on the balcony when I was back around 15:30 and after only a few minutes the sweat ran everywhere. Fresh. The horses did well despite the heat and started after all not be sweaty bow after about 20 minutes in the heat, it is still pretty good reciept. Proof that we are on the right track at least.

Going to the stables early tomorrow and go probably off to sea after it. About 45 minutes travel time will be, it will be like a mini vacation!torsdag 4 juni 2015

Solen är tillbaka // The sun is back

Inga kommentarer:
Äntligen! Har värmen kommit tillbaka till Tyskland. Från storm och 14-16 grader till sol och 22-25. Yessss.

Igår hoppade jag Sessa lite efter att hon fått på sin sko igen. Väldigt lågt och bara lydnad. Livia fick gå ett trimpass i ridhuset för att det blåste så mycket. Idag skrittade jag ut bara ut Sessa i drygt en timme medan Livia fick ha sin vilodag, hon har varit så fin och det var dags för det. Kunde äntligen rida i kortärmat, var så skönt att bara rida ut i solen. Ska bli bra väder kommande dagar också, åh vilken skön helg det kommer att bli med mina prinsessor!

// Finally! The heat has come back to Germany. From storm and 14-16 degrees to the sun and 22-25. Yessss.

Yesterday I jumped Sessa a little after she got on her shoe back. Very low and only obedience. Livia had to do a trim pass in the riding hall for it was so windy. Today I just walked Sessa for just over an hour while Livia had to have her day off, she's been so nice and it was time for it. Could finally ride in short sleeves, was so nice to just ride it out in the sun. Should be good weather coming days too, oh what beautiful weekend it will be with my princesses!

Älskar de här ridbyxorna från Equiline med fickor i bak, skärpet från Spooks och pikén från Hilfigeronsdag 3 juni 2015

Tillbaka / I'm back

Inga kommentarer:
Jag har haft lite problem med inloggningen till bloggen så därför har jag varit frånvarande. Men nu är jag här! Sedan sist har jag gjort två tävlingar med mina ston. Nya Livia har gått två L (ca 120) två gånger felfritt och placerad. Sussa har gått två A (100-110 cm) och två L (110-120 cm) med poängen 7,6-8,1 vilket gav tre placeringar. Har varit jättenöjd med de båda, framförallt Sessa som ju bara är fem år och som nu gått sina första 120 - med bra resultat.

Nästa tävling är i stallet där jag står med hästarna och jag funderar på om jag ska hoppa en M (120-130 cm) med nya. Höjden har hon absolut inga problem med men jag vill hellre att vi är synkade ordentligt innan vi kastar oss upp för fort. Jämfört med hur det var när jag precis köpt henne så är det en jäkla skillnad, hon testade mig i början, och jag vill gärna fortsätta gå i rätt riktning. Ska försöka komma iväg till en tränare så snart jag fått på skon som Sessa tappade i förrgår, så ska jag höra med honom vad han tycker.

Jag är så himla tacksam över mina ston. Att vara lyhörda ligger helt klart i deras natur och alltmer ofta nu räcker det med att jag tänker något, så gör dem det. Med enbart sitsen kan jag 8 av 10 gånger få dem att öka och minska, likväl som gå från skritt till galopp. Mycket finlir kvar, så känns det väl alltid, men det slog mig häromdagen hur stor skillnad det redan är med de båda. Mycket övergångar, tempoväxlingar och även skogsturer där det finns så mycket runtomkring som kan "störa" - det har jag jobbat med.

I have had some problems with the login to the blog so that's why have I been absent. But now I'm here! Since last time, I have done two shows with my mares. New Livia have done two L (120) twice clear and placed. Sessa has passed two A (100-110 cm) and two L (110-120 cm) with a score of 7.6-8.1 resulting in three places. I've been pleased with both, especially Sessa who's only five years old and which now passed her first 120 - with good results.

The next show is in the stable where I stand with the horses and I wonder if I should jump an M (120-130 cm) with Livia. The height, she has absolutely no problem with but I would rather that we are in sync properly before we throw ourselves up too fast. Compared to how it was when I just bought her, it's a hell of a difference, she tested me in the beginning, and I want to continue going in the right direction. Will try to get off to a trainer as soon as I get on the iron that Sessa lost the day before yesterday, so I can see what he thinks.

I am so grateful for my mares. Being responsive is clearly in their nature and increasingly often now it is enough that I think something, for them to do it. With only seat I can 8 out of 10 times get them to go faster and slower, as well as to go from walk to gallop. Very finesse left, as always,  but it struck me the other day how much difference it already is with the two. Many transitions, tempo changes and also forest tours where there's so much around that can "interfere" - that I have worked with.Sessa med andraplats i A (8,1 p) och fjärdeplats i L (7,9 p) / Sessa 2nd place in A and 4th place in L


Sessa efter att ha kollat banan, vilket man får göra med unghästarna i klasserna upp till A. / Sessa after checking the course.


Livia